Home Sitemap E-mail English Русский
Metro-Style
 

سخن مدیر عامل

     " شرکت مترو-استیل" از یک ساختار وسازماندهی مدرن طراحی و مشاوره در زمینه سازه های زیرزمینی برخوردار بوده وتوانسته از بدو تاسیسش در سال 1990 تا کنون بیش از 900 پروه را برای 350 کارفرما طراحی و مشاوره نماید.

آغاز فعالیتهای   " شرکت مترو-استیل"  در روسیه مقارن با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و بروز امکان برای فعالیت بخش خصوصی میباشد , در ابتدا حوزه فعالیت شرکت محدود به تعمیر و نگهداری سازه های مختلف مترو مسکو بود ولی درمدت زمانی کوتاه دامنه آن به دیگر فضاهای زیرزمینی گسترش پیدا نموده و طراحی سازه های ساختاری وحیاتی مانند :

طراحی خطوط وایستگاههای مترو درمسکو و یکاترینبورگ روسیه‘ طراحی تونلهای اتومبیلرو بین شهری طراحی تونلهای راه آهن‘ تونلهای شهری اتومبیلرو‘ طراحی زیرگذارها عبور عابر پیاده در محیطهای پررفت وآمد شهری ‘ طراحی نیرو گاهها برق-آبی و تونلهای هیدرولیک ‘طراحی سازه های زیرزمینی زیربنایی شهری مانند طراحی تونلها وکالکتورهای آب وفاضلاب,طراحی تونلهای تاسیساتی,طراحی مراکز تجاری- تفریحی زیرزمینی, طراحی گاراژهای زیزمینی در مناطق گلوگاهی شهری, طراحی مخازن زیزمینی برای ذخیره و نگهداری آب و  مواد هیدروکربنی استراتژیک ازقبیل گاز, بنزین,نفت ,گازوئیل ‘ طراحی انبارهای زیرزمینی برای ذخیره غلات و مواد غذایی استراتژیک با موفقیت توسط کارشناسان ومتخصصین این شرکت به مرحله اجرا در آمده اند.

      " شرکت مهندسین مشاور مترو- استیل"  از محدود شرکتهای است که مبتکر وپیشرو در طراحی کاربری چند منظوره خطوط و ایستگاههای مترو برای شرایط عادی و  پدافندی با تهدیدات انسانی و یا طبیعی میباشد.                                      

  پشتوانه چندین دهه تجربه و دانش فنی ممتاز کارشناسان  " شرکت مترو -استیل"  در زمینه طراحی سازه های زیرزمینی با کاربریهای تعریف شده و ساخت در شرایط بسیار دشوار زمین شناسی شرایطی را برای ما فراهم آورده است که بتوانیم حوزه طراحی و مشاوره خود را بر اساس استانداردههای روسی و اروپایی نتنها در کشور روسیه بلکه به دیگر کشورها توسعه و گسترش دهیم.

     " شرکت مترو-استیل" با دیگر شرکتهای طراح و نیز مراکز تحقیقاتی درروسیه همکاری بسیار نزدیکی دارد و همین امر موجب شده که کارفرمایان از طراحیهای بهینه  واقتصادی این شرکت که  براساس آخرین دستاوردهای تکنولوژی مدرن است رضایت کامل داشته باشند.

   خلاقیت در نوآوری وتدوین ابتکار درفازهای مختلف طراحی و پیش بینی ضوابط ایمنی و توجیه بهینه اقتصادی هر پروژه بر اساس استانداردهها وآیین نامه های طراحی ازاصول بنیادی " شرکت مترو- استیل" میباشد. ما میتوانیم با توجه به پیچدگی سازه و نوع کاربری تعریف شده برای آن ونیز ویژگیهای شرایط ساخت ‘از متدهای متداول و یا روشهای غیر کلاسیک فنی-اقتصادی راهکارههای خود را ارایه نموده و کوشش میکنیم تا جایگاه ممتاز خود را در بین شرکتهای مشاوره و طراحی حفظ و ارتقاء دهیم.  

آ.آ .کریوینکو